Αθήνα, 12/02/2024

Αριθ. Πρωτ.: 24/3965

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η «The Home Project» (ΤΗΡ), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες παιδιών προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Έχει δημιουργήσει και λειτουργεί δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, όπου παρέχονται ολιστικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του έργου είναι η λειτουργία Δομών στο πλαίσιο των οποίων θα προσφέρονται υπηρεσίες που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της προστασίας των ανήλικων ατόμων, όπως ανάγκες σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, καθώς και υλικής, ψυχοκοινωνικής, ιατρικής και νομικής υποστήριξης, αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οι βασικές κατευθύνσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό η «The Home Project» προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης στην Αττική.

Το επιλεχθέν άτομο θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 9 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν αξιολόγησης. Ο εργαζόμενος/η θα εργάζεται σε κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου και αργιών), κατά την πρωινή και απογευματινή βάρδια του Κ.Φ.Α.Α.)

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:

Λαμβάνει το ψυχολογικό ιστορικό του κάθε παιδιού ατομικά και το υποστηρίζει ψυχολογικά στην περίοδο προσαρμογής, φροντίζοντας για την κατανόηση και αποδοχή των κανόνων λειτουργίας της του Κ.Φ.Α.Α. αλλά και σε περιόδους έκτακτων γεγονότων στη ζωή του, κρίσιμης απόφασης, απομάκρυνσής του από το Κ.Φ.Α.Α. ή, επανασύνδεσης με την οικογένεια ή αυτονόμησής του.
Ως προς τα ανωτέρω, συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ειδικότητες με στόχο το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού και την καταλληλότερη φροντίδα και αντιμετώπιση συγκεκριμένων και ειδικών θεμάτων (ψυχολογική προετοιμασία για τη συνέντευξη ασύλου, για την απόφαση, για επικείμενη επίσκεψη σε γιατρό ή/και ιατρική πράξη ή/και φαρμακευτική αγωγή κ.λπ.)
Αναζητεί, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό, τα μέλη της οικογένειας κάθε παιδιού, συνεργάζεται μαζί τους αν αυτό είναι δυνατό και ενισχύει την επικοινωνία με το παιδί, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει με το συμφέρον του και δεν υπάρχει σχετική εισαγγελική ή δικαστική απαγόρευση.
Στηρίζει τη διαδικασία επανασύνδεσης του παιδιού με την οικογένειά του, συνεργαζόμενη/ος με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Έχει την ευθύνη για την εκτίμηση των ψυχολογικών και ψυχο-συναισθηματικών αναγκών του κάθε ανηλίκου φιλοξενούμενου και την κατάλληλη φροντίδα/στήριξη ή και παραπομπή, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (ψυχίατρος, διαγνωστικά κέντρα για αναπτυξιακές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.) σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Ενημερώνει τον υπεύθυνο και τους συναδέλφους σε περίπτωση που κάποιος φιλοξενούμενος χρήζει, σύμφωνα με την επαγγελματική του κρίση, ειδικό χειρισμό ή φροντίδα.
Συμμετέχει και συντονίζει ομαδικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις υγιείς σχέσεις μεταξύ των παιδιών και προάγουν τον αλληλοσεβασμό και την ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.
Σέβεται τα δικαιώματα, τις ανάγκες και κάθε στοιχείο εθνικής/πολιτισμικής/θρησκευτικής ταυτότητας των παιδιών και νέων και αποφεύγει κάθε σχόλιο προσωπικού χαρακτήρα που εν δυνάμει θα μπορούσε να εκληφθεί ως αρνητικό ή προσβλητικό από κάποιο παιδί ή που γενικότερα αντίκειται στις αρχές του Κ.Φ.Α.Α.
Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με τα γεγονότα και τις ανάγκες που προκύπτουν, επιδεικνύοντας πάντα θετικό και συνεργατικό πνεύμα.
Προσέρχεται στις ατομικές και ομαδικές (τακτές ή έκτακτες) συναντήσεις με τον υπεύθυνο Συντονιστή Κ.Φ.Α.Α., με την ομάδα του προσωπικού και ενίοτε και στην κοινή ομάδα με τα παιδιά.
Συνεργάζεται άμεσα με τον υπεύθυνο ψυχικής υγείας της ΤΗΡ, καθώς και με τον παιδοψυχίατρο του οργανισμού.
Ενημερώνει άμεσα για καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, για συμβάντα που εκφεύγουν της δικής του αρμοδιότητας και για κάθε άλλη έκτακτη κατάσταση, που απαιτεί καθοδήγηση, κατεύθυνση και ειδικό χειρισμό – ακολουθεί δε τις οδηγίες, που του δίδονται.
Συμμετέχει στην εβδομαδιαία κλινική συνάντηση με την ομάδα ψυχικής υγείας της ΤΗP.

Ο/Η Ψυχολόγος:

Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας του Κ.Φ.Α.Α. και των όσων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού.
Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.
Αναφέρεται στον/στην Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Συντονιστή του Κ.Φ.Α.Α.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΠΕ ψυχολογίας.
Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2).
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ή/και τίτλους σπουδών ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα προσόντα:

Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε θέσεις εργασίας συναφείς με τον τίτλο σπουδών.
Επιπλέον Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
Γνώση μίας ή περισσοτέρων από τις εξής γλώσσες/διαλέκτους: Γερμανικά, Ιταλικά, Αραβικά, Φαρσί, Νταρί, Ουρντού / Παστού, Σομάλι

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω μέσω της πλατφόρμας Indeed:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η 26/02/2023, ήτοι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία) κριτηρίων:

1) Γνώση βασικής ξένης γλώσσας πέραν των Αγγλικών ή Γαλλικών (Καλή γνώση = 2 Β2, Πολύ καλή = 4 C1, Κατά μέγιστο 12 βαθμοί)

2) Επιπλέον πτυχίο / Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με το αντικείμενο της θέσης (4 ανά σχετικό πτυχίο / μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο - Κατά μέγιστο 8 βαθμοί)

3) Εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης (2 βαθμοί για κάθε εξάμηνο σχετικής εμπειρίας μέχρι σύνολο 20 βαθμών για 10 εξάμηνα εμπειρίας.

4) Συνέντευξη (Μέχρι 35 βαθμοί)

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Back to voices

Share article