Η The HOME Project είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων που ταξιδεύουν και φτάνουν στην Ελλάδα μόνα τους. Παιδιά που βρίσκονται απροστάτευτα στο δρόμο, στους καταυλισμούς, στα αστυνομικά τμήματα και σε σε κέντρα κράτησης βρίσκουν καταφύγιο στο ασφαλές περιβάλλον των ξενώνων μας, όπου παρέχουμε ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Το μοντέλο λειτουργίας μας στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:


α. Δημιουργούμε ξενώνες προσφέροντας ασφάλεια και σταθερότητα στα παιδια

β. Προσφέρουμε στα παιδιά ένα ολιστικό πλαίσιο υπηρεσιών παιδικής προστασίας μέσα από ένα εξατομικευμένο πλάνο δράσης που συμπεριλαμβάνει ψυχολογική, εκπαιδευτική, κοινωνική, παιδαγωγική και νομική υποστήριξη.

γ. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας για την ελληνική και την προσφυγική κοινότητα

δ. Προσθέτουμε αξία στην τοπική οικονομία με την ανακαίνιση και την ενοικίαση αναξιοποίητων κτιρίων σε αστικά κέντρα, ανακουφίζοντας οικονομικά τους ιδιοκτήτες τους και ενεργοποιώντας την τοπική κοινωνία

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ. ΤΟ THE HOME PROJECT ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΣΕ ΕΛΠΙΔΑ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΖΩΗ.