Η The HOME Project έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με δύο έγκριτα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας: το ACS Athens και το Κολλέγιο Αθηνών.

45 υποτροφίες πλήρους φοίτησης από το Ίδρυμα Shapiro στο ACS Athens

Τα παιδιά που υποστηρίζουμε έχουν λάβει υποτροφίες πλήρους φοίτησης στο ACS Athens, τις οποίες έχει προσφέρει το Ίδρυμα Shapiro, ένας οργανισμός που εστιάζει στη βελτίωση της ζωής των πιο ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στον κόσμο και πολύτιμος υποστηρικτής της The HOME Project.

Πρόγραμμα “Youth to Youth” στο ACS Athens

Η The HOME Project και το ACS Athens συνεργάζονται από το 2016 με το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης "Youth to Youth". Το πρόγραμμα αυτό προάγει εκπαιδευτικές εμπειρίες που απαντούν στις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από ένα μοντέλο εκμάθησης από μαθητή σε μαθητή. Με τη διδασκαλία Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσικής, θεάτρου και αθλητικών δραστηριοτήτων τα παιδιά από τη The HOME Project συνδέονται με τους μαθητές του ACS Athens δημιουργώντας μία μοναδική μαθητική κοινότητα στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Πρόγραμμα “School Project” στο Κολλέγιο Αθηνών

Το “School Project” σε συνεργασία με το Κολλέγιο Αθηνών είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών που υποστηρίζουμε, το οποίο ξεκίνησε το 2018. Οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών γίνονται «δάσκαλοι» των παιδιών των ξενώνων μας και μέσα από μαθήματα Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, μαθηματικών, θεάτρου, εικαστικών και άθλησης, τα παιδιά μαθαίνουν, εκφράζονται δημιουργικά και αναπτύσσουν σχέσεις που ενισχύουν την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια και ευκαιρίες μέσα από υποτροφίες τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που θα επιτρέψουν στα παιδιά που φροντίζουμε, φτάνοντας στην ενηλικίωση, να γίνουν υπεύθυνοι, παραγωγικοί και ανεξάρτητοι πολίτες της κοινωνίας. Στόχος μας είναι να τα βοηθήσουμε να βρουν δουλειά και να χτίσουν το μέλλον τους.

Μέχρι τώρα έχουμε διασφαλίσει 50 θέσεις εργασίας στον χώρο φιλοξενίας, εστίασης και αισθητικής. 15 παιδιά που διέμεναν στους ξενώνες μας αφού έλαβαν εκπαίδευση από την μονάδα παιδικής προστασίας σήμερα εργάζονται ως φροντιστές και διερμηνείς για την οργάνωση.

 

 

We lay Athens open to all and at no time evict or keep the stranger away

Pericles' Funeral Oration. Thucydides, 430 BC