ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ιδιώτες δωρητές και επιχειρήσεις, από πολυεθνικές εταιρείες έως τοπικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, μπορούν να ενισχύσουν τη The HOME Project που θα εξασφαλίσει ότι η βοήθεια και η υποστήριξή τους θα φθάσουν σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη με τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο.

Ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης των προσφύγων είναι η δημιουργία μιας θετικής και υποστηρικτικής κοινότητας, όπου ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Η The HOME Project συντονίζει και δημιουργεί αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων: ΜΚΟ, ιδιώτες δωρητές, εταιρίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Δημόσιες Αρχές, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. Αν θέλετε να βοηθήσετε, επικοινωνήστε μαζί μας και ένα μέλος της ομάδας μας θα σας ενημερώσει για τις τρέχουσες ανάγκες μας και θα σας καθοδηγήσει για τα μέσα υποστήριξης.