Η The HOME Project λειτουργεί σήμερα 13 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Αθήνα.

Οι δομές μας λειτουργούν με την υποστήριξη του ΙΚΕΑ Foundation, του Shapiro Foundation, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολλανδική κυβέρνηση χρηματοδοτεί επίσης τη λειτουργία τριών ξενώνων, μέσω της συνεργασίας της The HOME Project και της ολλανδικής ΜΚΟ Movement on The Ground.

Το ΙΚΕΑ Foundation στήριξε επίσης τη δημιουργία της Μονάδας Παιδικής Προστασίας, ενώ το Shapiro Foundation χρηματοδότησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 43 υποτροφίες πλήρους φοίτησης στο ACS Athens.