ΠΟΡΟΙ

Είστε σε θέση να προσφέρετε πρακτική άσκηση ή ευκαιρίες απασχόλησης ή να μας δώσετε υλικά, τρόφιμα ή ρούχα; Μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική υλικοτεχνική υποστήριξη; Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.

Contact us about committing resources

It gave me immense satisfaction giving up my time to help those who appreciated my small contribution. I would like to think that if anyone had time to spare, they should volunteer with a very worthy charity like yours.